Procedura przeprowadzenia naborów wniosków

Procedura przeprowadzenia naborów wniosków


  1. Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”, z wyłączeniem realizacji projektów grantowych (aktualizacja 22.10.2018) otwórz
  2. Procedura wyboru operacji własnych LGD przez stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” (aktualizacja 17.10.2017) otwórz
  3. Procedura realizacji przez stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców (aktualizacja 29.04.2019) otwórz