Historia grupy


Na terenie gmin Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie było jakichkolwiek wspólnych inicjatyw aktywizujących mieszkańców tego terenu. W 2000 roku w Przemkowie odbyła się impreza pn. „Święto Miodu”, która później przeistoczyła się w „Święto Miodu i Wina”. Impreza ta promuje produkt lokalny, tj. miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich oraz wszystkie działania i produkty związane z pszczelarstwem i winoroślarstwem. Impreza odbywa się cyklicznie co roku w ostatni weekend września i ma już charakter ponadlokalny.

Aby samorządy, organizując imprezy na swoim terenie nie zamykały się z działaniami wewnątrz własnych gmin, we wrześniu 2004 roku, z inicjatywy Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” oraz Burmistrza Gminy i Miasta Przemków, zorganizowano spotkanie dla przedstawicieli ościennych gmin, organizacji pozarządowych oraz lokalnych przedsiębiorców, na którym poruszony został problem stworzenia korzystnych warunków rozwoju dla podejmowania inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Wszelkie działania związane z utworzeniem Grupy Partnerskiej dążyły więc do stworzenia i realizacji wspólnej wizji rozwoju przy wykorzystaniu pełni możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy regionalnej.

Za oficjalną datę powstania Grupy Partnerskiej uznaje się 17 września 2004 roku. W pierwszym okresie swojego istnienia Grupa Partnerska funkcjonowała pod nazwą Partnerstwo Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Nazwa Grupy została zmieniona 10 listopada 2005 roku. Od tego dnia jesteśmy Wrzosową Krainą.

Grupa Partnerska “Wrzosowa Kraina” decyzją Krajowej Sieci Grup Partnerskich na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (KSGP) z dnia 8 sierpnia 2005 roku otrzymała status członka – kandydata KSGP. Grupą prowadzącą i pomagającą w dostosowaniu do spełnienia standardów obowiązujących w Sieci było Partnerstwo Doliny Środkowej Odry. Krajowa Sieć Grup Partnerskich jest strukturą współpracy i wsparcia trójsektorowych partnerstw działających na rzecz rozwoju swoich regionów. Została zawiązana w styczniu 2005r. przez przedstawicieli 12 Grup Partnerskich, którzy podpisali Deklarację Współpracy.

W dniu 4 kwietnia 2006 roku powstała w ramach realizacji I Schematu Pilotażowego Programu Leader+ Fundacja “Wrzosowa Kraina”.

Wrzosowa Kraina funkcjonowała ponad dwa i pół roku bez pełnego sformalizowania. Po tym czasie Partnerzy podjęli decyzję o zatwierdzeniu Regulaminu Grupy Partnerskiej “Wrzosowa Kraina” i powołaniu pierwszego składu Prezydium. Miało to miejsce 27 marca 2007 roku. Po niecałym miesiącu, 19 kwietnia 2007 roku zwołano kolejne Walne Zebranie Partnerów, aby zatwierdzić ostateczną wersję Regulaminu GP oraz powołać nowy skład Prezydium Partnerstwa. Prezydium powołane zostało na czteroletnią kadencję, a jego pracami kieruje Koordynator Grupy Partnerskiej. W skład Prezydium weszli:

1. Maria Broda – Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie.
2. Anna Jabłońska – Chocianowski Ośrodek Kultury.
3. Włodzimierz Jaworski – PPHU “Pasja”.
4. Bożena Kuchmacz – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce.
5. Wanda Kuzyszyn – Stowarzyszenie Wspierania Działań Społecznych “INICJATYWA”.
6. Bogumiła Naruszewicz – Stowarzyszenie “Agrotyrystyka szansą dla regionu”.
7. Bogumiła Ornatowska-Cichoszewska – Przemkowski Ośrodek Kultury.
8. Barbara Siodła – Fundacja “Wrzosowa Kraina”.
9. Anita Smoląg – koordynator GP (Urząd Gminy i Miasta Przemków).
10. Krzysztof Szustka – Fundacja Ekologiczna “Zielona Akcja”.

W dniu 24 maja 2007 roku, podczas IV Krajowego Zjazdu Grup Partnerskich, Wrzosową Krainę oficjalnie przyjęto w poczet pełnoprawnych członków Krajowej Sieci Grup Partnerskich.

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.