Projekty realizowane przez partnerów


Grupa Partnerska “Wrzosowa Kraina” realizuje następujące wspólne projekty i programy:

1. Walory przyrodnicze, kulturowe i produkty lokalne – sposobem na rozwój Partnerstwa “Wrzosowa Kraina”

Czas realizacji: III 2007 – III 2008
Odbiorcy: lokalni liderzy, mieszkańcy obszaru Wrzosowej Krainy, turyści
Cel projektu: Zakres projektu obejmuje realizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich we Wrzosowej Krainie, która powstała podczas realizacji I Schematu Pilotażowego Programu Leader+. Strategia będzie realizowana w zakresie następujących celów:
I. Cel główny: Zachowanie wysokich walorów przyrodniczo-krajobrazowych:
1. Efektywna ochrona zasobów naturalnych i walorów.
2. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców i turystów.
3. Właściwa gospodarka ściekami i odpadami w regionie.
II. Cel główny: Rozwój społeczności lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego:
1. Zwiększenie aktywności społecznej i współpracy w regionie.
2. Wypromowanie Wrzosowej Krainy i stworzenie atrakcyjnych ofert dla różnych odbiorców.
3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu
4. Wzrost kwalifikacji mieszkańców Wrzosowej Krainy.
III. Cel główny: Rozwój gospodarczy oparty o walory przyrodniczo-kulturowe
1. Rozwój produktów i usług lokalnych w ramach marki Wrzosowa Kraina.
2. Rozwój infrastruktury regionu
3. Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości – zielone miejsca pracy.

4. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.1.Efektywna ochrona zasobów naturalnych i walorów krajobrazowo-przestrzennych.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.
– przeprowadzenie różnego rodzaju szkoleń, np. dla rolników i mieszkańców Wrzosowej Krainy z zasad prowadzenia upraw ekologicznych, warsztaty dot. rzemiosła artystycznego dla lokalnych wytwórców, warsztaty agroturystyczne, warsztaty pt. “Plan odnowy wsi – nowe funkcje wsi”, warsztaty dla lokalnych zespołów folklorystycznych i młodzieżowych, warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej “Eko-teatr”, kursy dla instruktorów edukacji ekologicznej i turystyki przyrodniczej w ramach programu “Lekcje w przyrodzie”, warsztaty dla lokalnych liderów nt aktywizacji społeczności lokalnych (jak założyć stowarzyszenie,, zasady pisania wniosków dotacyjnych),
– przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym, w tym: przygotowanie gablotek promujących Wrzosową Krainę i produkty z tego terenu, opracowanie i wydanie mapy produktów lokalnych i zasobów przyrodniczych (dwie wersje językowe), wykonanie banerów informacyjnych o produktach i walorach przyrodniczo-kulturowych regionu,opracowanie i wydanie katalogu walorów kulturowych, przygotowanie i druk albumu przyrodniczo-kulturowego, uzupełnienie oznakowania szlaków rowerowych i pieszych, aktualizacja serwisu internetowego
www.WrzosowaKraina.pl, organizacja konkursów przyrodniczo-kulturowych dla szkół i mieszkańców,
– opracowanie analiz i ekspertyz, w tym: opracowanie 3 planów odnowy wsi wraz z dokumentacją architektoniczno-krajobrazową, opracowanie Regionalnego Programu Ochrony Zabytków, inwentaryzacja siedlisk Natura 2000 do Planów Zarządzania Obszarami Natura 2000, przygotowanie Regionalnego Programu Edukacji Ekologicznej dla obszaru Wrzosowej Krainy, inwentaryzacja zasobów przyrodniczo-kulturowych wraz z dokumentacją fotograficzną,opracowanie koncepcji dostosowania obiektów pałacowych do celów edukacyjno-turystycznych,
– działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne: współorganizacja Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie, Dnia Jagody w Chocianowie, Święta Wrzosu w Borówkach. Łemkowskiej Watry na Obczyźnie w Michałowie, organizacja plenerów artystycznych (fotograficzny, malarski, rzeźbiarski) wraz z wystawami poplenerowymi, wyjazdy na targi, wystawy i jarmarki, przygotowanie i druk folderów promujących obszar Wrzosowej Krainy,
– współpracę i wymianę doświadczeń z innymi Lokalnymi Grupami Działania, w tym wyjazdy studyjne.
Koordynator: Biuro Fundacji Wrzosowa Kraina
Żródła finansowania: Pilotażowy Program Leadr+

2. Program ”Lekcje w Przyrodzie”

Czas realizacji: na bieżąco
Odbiorcy: grupy szkolne i przedszkolne z woj. dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego
Miejsca realizacji programu: Na terenie Wrzosowej Krainy przygotowane zostały trzy miejsca realizacji programu:

  • Ornitologiczny rezerwat przyrody “Stawy Przemkowskie” i użytek ekologiczny “Przemkowskie Bagno” (gmina Przemków).
  • Lasy okolic Przemkowa (gmina Przemków).
  • Tropienie śladów zwierząt w Wilkocinie (gmina Przemków i Gromadka).
  • Ścieżka przyrodnicza “Uroczysko Czarne Stawy” (gmina Chocianów).
  • “Ścieżka Zmysłów” i rezerwat “Torfowisko Borówki” (gmina Gromadka).

Koordynator: Maciej Zawierucha – Fundacja Ekologiczna “Zielona Akcja”

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.