Fundacja Wrzosowa Kraina

Fundacja Wrzosowa Krain


Fundacja “Wrzosowa Kraina” powstała jako Lokalna Grupa Działania  w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader+ który realizowano na obszarze trzech gmin wschodniej części Borów Dolnośląskich: Przemków, Gromadka i Chocianów. W dniu 4 kwietnia 2006 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie odbyło się spotkanie Założycieli Fundacji “Wrzosowa Kraina”. Obecnie fundacja nie pełni już funkcji LGD, ale działa jako osobna organizacja która w listopadzie 2008 roku uzyskała status organizacji pozytku publicznego, zaś rolę Lokalnej Grupy Działania objęło nowo powstałe Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina, w skład którego weszło 6 gmin. Wiecej na ten temat w zakładce LGD Wrzosowa Kraina.

Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich gmin wschodniej części Borów Dolnośląskich.
 2. Wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich tego obszaru.
 3. Promocja obszaru wschodniej części Borów Dolnośląskich.
 4. Pobudzanie inicjatyw mieszkańców.
 5. Upowszechnianie i wymiana informacji o podejmowanych inicjatywach.
 6. Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych.
 7. Opiniowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem tego obszaru.
 8. Integracja oraz budowanie wspólnej tożsamości.
 9. Integracja społeczna i działania na rzecz rynku pracy.

Organami Fundacji są:

 • Zgromadzenie Fundatorów – 10 podmiotów
 • Rada Fundacji – 16 podmiotów
 • Zarząd Fundacji – 5 osób
 • Komisja Rewizyjna – 3 osoby

Biuro Fundacji:
Fundacja “Wrzosowa Kraina”
ul.Trzebnicka 7a-7b, lok.4/2,
59-140 Chocianów
tel. 500206128, 500 054 395
czynne: pn.-pt.
e-mail:
fundacja@wrzosowakraina.pl