Konkurs na najciekawszy projekt

Konkurs na najciekawszy projekt


Ogłaszamy konkurs na najciekawszy projekt w LGD „Wrzosowa Kraina” w nowym okresie programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem Konkursu jest włączenie i zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w proces przygotowawczy LSR poprzez zgłaszanie najciekawszych pomysłów na projekty do zrealizowania w nowym okresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DO POBRANIA: