Jak zostać darczyńcą

Zostań darczyńcą programu Działaj Lokalnie we Wrzosowej Krainie w 2017 roku


Fundacja „Wrzosowa Kraina” przedstawia ofertę współpracy dla lokalnych firm w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego wspólnie przez Fundację „Wrzosowa Kraina” oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce na terenie 9 gmin: Przemków, Chocianów, Bolesławiec, Chojnów (gmina), Chojnów (miasto), Gromadka, Kunice, Lubin (gmina), Miłkowice.

Fundacja „Wrzosowa Kraina” w ramach Programu „Działaj Lokalnie” od 2013 roku pozyskuje dofinansowanie ok. 50.000,00 zł rocznie na realizację lokalnych konkursów grantowych, co jest maksymalną kwotą dotacji, jaką Ośrodek Działaj Lokalnie może uzyskać z tego Programu. W ramach czterech konkursów, powołana Komisja Dotacyjna, udzieliła 50 grantów (maks. do 6.000,00 zł) organizacjom pozarządowym i nieformalnym grupom z obszarów wiejskich na realizację ich własnych projektów na łączną kwotę blisko 200.000,00 zł. W ten sposób wspierani są głównie mieszkańcy wsi w zdobyciu doświadczenia w pisaniu i realizacji projektów, a jednocześnie budzi się wśród nich potrzebę aktywnego uczestniczenia w kreowaniu najbliższego otoczenia oraz swojej przyszłości.

Dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych, instytucji kultury, grup nieformalnych oraz samorządów lokalnych została wyzwolona społeczna energia mieszkańców, która została wykorzystania w wielu dziedzinach m.in: integracji mieszkańców, edukacji, rozwoju lokalnym, tworzeniu ofert dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, kulturze, sporcie oraz rekreacji.

EFEKTY DZIAŁAJ LOKALNIE W LICZBACH NA TERENIE ODL WRZOSOWA KRAINA

197 tys – środki przyznane na dotacje na lokalne projekty

122,5 tys. zł wkładu własnego finansowego oraz wkładu pracy grantobiorców

6790 odbiorców zrealizowanych działań

847 wolontariuszy zaangażowanych w lokalne projekty
150 szt. broszur informacyjnych

100 nasadzonych drzew, krzewów i roślin

80 warsztatów rękodzielniczych (ceramicznych, florystycznych, bibułkarskich itp.)

80 założonych skrytek geocachingowych

75 mb odtworzonego płotu przy boisku wiejskim

60 warsztatów kulinarnych

50 zrealizowanych projektów

40 zajęć sportowych i na temat zdrowia (badminton, piłka nożna, nordic walking itp)

32 warsztaty taneczne

28 lekcji w przyrodzie

20 kompletów szachów wraz z zegarami

10 miejsc integracji, rekreacji i sportu

9 gmin, na których realizowane są działania ODL Wrzosowa Kraina

4 edycje programu Działaj Lokalnie na obszarze Wrzosowej Krainy

3 turnieje szachowe

3 rajdy rowerowe

2 ścieżki spacerowe wokół jeziora

1 piec chlebowy

1 wyremontowane pomieszczenie Fitnes Klub 50+

1 ogród przyszkolny z tablicą edukacyjną i 2 budkami dla owadów

1 historyczna gra miejska „Historyczne harce”

JAK MOŻNA WESPRZEĆ REALIZACJĘ PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE W 2017 ROKU?

Ze względu na osiągnięte efekty oraz duże zainteresowanie Programem Działaj lokalnie w 2017 roku chcielibyśmy zwiększyć wartość przekazywanych grantów.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Pieniądze przekazane przez Państwa przedsiębiorstwo zostaną w całości przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów zgłaszanych do Programu. Nad prawidłowością wydatkowania środków czuwać będą zarówno pracownicy biura naszej Fundacji, Zarząd Fundacji oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie, która jest instytucją zarządzającą programem na szczeblu krajowym.

Na darowizny czekamy do 30 kwietnia 2017 r, gdyż już od początku czerwca planujemy rozpoczęcie realizacji projektów wybranych w konkursie, wiąże się to z przekazaniem środków dla grantobiorców.

Jak można wesprzeć realizację programu działaj lokalnie w 2017 roku?

Przekazując darowiznę pieniężną na rzecz Fundacji „Wrzosowa Kraina” na konto bankowe 56 8669 0001 0164 6108 2000 0002 w tytule wpisując “darowizna na Działaj Lokalnie”

Wpłacone w 2017 roku darowizny zostaną przekazane na granty na realizację X Edycji Programu Działaj Lokalnie w 2017 roku. 

CO OFERUJEMY

W ramach współpracy darczyńcom wpłacającym darowizny od 200,00 zł do 2.000,00 zł oferujemy między innymi:

 • udzielanie informacji dotyczących realizacji programu oraz przedstawienie rozliczenia po jego zakończeniu wraz z pisemnymi podziękowaniami;

 • umieszczenie informacji o Państwa firmie (logotypy, informacja o firmie) na naszej stronie internetowej www.wrzosowakraina.pl w zakładce Działaj Lokalnie

 • umieszczenie logotypów Państwa firmy na ulotkach i innych materiałach wydanych przez ODL w ramach podsumowania realizacji programu;

Darczyńcom wpłacającym kwoty powyżej 2.000,00 do 5.000,00 lub więcej oferujemy:

 • umieszczanie informacji o firmie na wszystkich materiałach informacyjnych związanych z realizacją programu (plakaty, publikacje) wydawanych przez grantobiorców, które będą prezentowane podczas spotkań i publikowane w mediach,
 • możliwość umieszczenia informacji o firmie wraz z linkiem do strony internetowej Państwa firmy na stronie  www.wrzosowakraina.pl;
 • dystrybucję dostarczonych przez Państwa ulotek, plakatów i innych materiałów reklamowych podczas spotkań szkoleniowych oraz promujących i podsumowujących program;
 • firma będzie „Partnerem lokalnego konkursu grantowego” w kontaktach z mediami;
 • możemy umożliwić udział przedstawiciela Firmy w pracach Komisji grantowej oceniającej wnioski i decydującej o przyznaniu dotacji,

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE WSPÓŁPRACY

Współpraca przy programie „Działaj Lokalnie” jest okazją, aby pokazać się jako firma dbająca o dobro mieszkańców regionu i wspierająca w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Budowanie tego typu relacji jest istotne, gdyż poprawia wizerunek marki i sprawia, że klienci chętniej sięgają po jej produkty.

Jest doskonały instrument marketingowy, dzięki któremu Państwa firma będzie rozpoznawalna w całym regionie, jako przedsiębiorstwo stosujące politykę Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR).

ULGI PODATKOWE

Darowizna przekazana na konto Fundacji „Wrzosowa Kraina” zgodnie z prawem może zostać odliczona od podatku.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu przekazane:

 • na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
 • organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
 • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie,
 • na cele kultu religijnego.

Przedsiębiorstwa takie jak: spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki akcyjne zgodnie z zapisami art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) maja możliwość odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu przekazane:

 • na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
 • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
 • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
 • przekazane na cele kultu religijnego

Więcej informacji na http://poradnik.ngo.pl/darowizny

Jako organizatorzy ze swojej strony zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić promocję Państwa firmy, jako darczyńcy lub partnera naszej organizacji.

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.