Historia grupy


Wrzosowa Kraina zajmuje obszar północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Obszar działania Partnerstwa obejmuje gminę wiejską Gromadka oraz miejsko-wiejskie: Przemków i Chocianów. Gminy te położone są na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Zamieszkiwane są przez ponad 28 tys. mieszkańców i zajmują 589 km2.
Jest to obszar o wysokich walorach przyrodniczo-kulturowych, charakterystycznych dla Kotliny Śląskiej okręgu Borów Dolnośląskich. Przemkowskie lasy to część ogromnych Borów Dolnośląskich, jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce. Tutejsze lasy to prawdziwe królestwo sosny, i to sosny rosnącej często w krajobrazie śródlądowych wydm osiągających wysokość ponad dwudziestu metrów. Zasoby przyrodnicze tego terenu są bardzo cenne. Znajduje się tu 5 rezerwatów przyrody, 4 użytki ekologiczne oraz pomnik przyrody – najstarszy dąb szypułkowy w Polsce „Dąb Chrobry”. Teren Parku to także Obszar Specjalnej Ochrony w ramach sieci Natura 2000 („Dyrektywa ptasia”) – Stawy Przemkowskie. Oprócz walorów przyrodniczych we Wrzosowej Krainie znajdują się liczne zasoby kulturowe, m.in. zespół umocnień obronnych „Wały Śląskie”, które datowane są na wczesne średniowiecze; liczne zabytkowe kościoły w Przemkowie, Pogorzeliskach, pałace, wieże.
Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.