Leader+ schemat II


Leader+ w krajach UE i w Polsce

Na terenie Grupy Partnerskiej “Wrzosowa Kraina” był realizowany od 2005 r. Pilotażowy Program Leader+. Jest to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską.

Za realizację Programu odpowiedzialna była powstała w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader+ Lokalna Grupa Działania Fundacja “Wrzosowa Kraina”. Fundacja założyło 10 Fundatorów/Założycieli działających na terenie Wrzosowej Krainy. Wówczas powołany został pięcioosobowy Zarząd Fundacji do realizacji jej celów.

PLIKI DO POBRANIA: