Informacja nr 7/2022/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD

Wrzosowa-obrazek wyróżniający

Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” informuje o planowanej realizacji operacji własnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia LSR:  V Poznajemy kulturę i dziedzictwa “Wrzosowej Krainy ”

Do pobrania: