XXII Konwent Wójtów i Burmistrzów

W dniu 05.09.2019r. odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów z gmin obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Wrzosowa Kraina’’. Na konwencie zostały poruszone sprawy dotyczące aktualnych naborów i stanu wdrażania PROW 2014-2020, XV-lecia ,,Wrzosowej Krainy’’ oraz temat szkolenia wyjazdowego

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Chojnów – Panu Janowi Serkiesowi za udostępnienie sali w ,,Domu Schrama’’.
Dziękujemy również restauracji ,,Niezły Młyn’’ za przygotowanie cateringu.