Wyniki oceny formalnej w ramach przeprowadzonego drugiego Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach ścieżki tematycznej „Działaj Lokalnie i Ekologicznie”

Wyniki  oceny formalnej w ramach przeprowadzonego drugiego Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach ścieżki tematycznej „Działaj Lokalnie i Ekologicznie”

31 sierpnia zakończył się drugi nabór wniosków o dotacje w ramach XII Edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” jest inicjatywą programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Ścieżka realizowana jest w oparciu o doświadczenia i zasoby wypracowane wspólnie z Fundacją WWF Polska.

Wnioski w Programie mogły składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na obszarach gmin: Bolesławiec [gm. wiejska], Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków

W trwającym od 10 sierpnia naborze złożono 6 wniosków o tematyce związanej z ekologią na łączną kwotę 18.000,00  zł. Organizacje pozarządowe w swoim imieniu złożyły 3 wnioski, 3 wnioski zostały złożone przez grupy nieformalne. Wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej. Decyzja o tym, które wnioski zostaną dofinansowane, zostanie podjęta przez Lokalną Komisję Grantową na posiedzeniu w dniu 8 września. Kwota przewidziana na dotacje wynosi 15.000,00 zł. Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie, zostaną poinformowani o tym telefonicznie lub mailowo. Lista dofinansowanych wniosków pojawi się również na naszej stronie internetowej. „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  i Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Fundację Wrzosowa Kraina.

Lista wniosków zweryfikowanych w trakcie przeprowadzonej oceny formalnej i przekazanych do oceny merytorycznej w ramach drugiego Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach ścieżki tematycznej „Działaj Lokalnie i Ekologicznie”: 

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.