Wyniki oceny formalnej w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu „Działaj Lokalnie 2023”

30 kwietnia zakończył się nabór wniosków o dotacje w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 2023.

Wnioski w Programie mogły składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na obszarach gmin: Bolesławiec [gm. wiejska], Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków

W trwającym od 1 kwietnia naborze złożono 17 wniosków na łączną kwotę 97.920,00  zł. Organizacje pozarządowe w swoim imieniu złożyły 12 wniosków, 3 wnioski zostały złożone przez grupy nieformalne oraz 2 wnioski w ramach Inicjatyw DL.

3 wnioski zostały złożone w ramach ścieżki tematycznej „Działaj ekologiczne”, a 1 wniosek w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”.

Wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej. Decyzja o tym, które wnioski zostaną dofinansowane, zostanie podjęta na posiedzeniu przez Lokalną Komisję Grantową. Kwota przewidziana na dotacje w 2023 roku wynosi 60.000,00 zł.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie, zostaną poinformowani o tym telefonicznie lub mailowo. Lista dofinansowanych wniosków pojawi się również na naszej stronie internetowej.

Bardzo dziękujemy za udział w spotkaniach szkoleniowo – informacyjnych oraz w konsultacjach indywidualnych. Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie projektów bardzo dziękujemy za aktywność i pomysłowość oraz chęć działania na rzecz dobra wspólnego na terenie Wrzosowej Krainy.

 

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  i Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina.

 

 

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.