Wyniki oceny formalnej w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu „Działaj Lokalnie 2022”

31 maja zakończył się nabór wniosków o dotacje w ramach XII Edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2022.

Wnioski w Programie mogły składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na obszarach gmin: Bolesławiec [gm. wiejska], Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków

W trwającym od 1 maja naborze złożono 15 wniosków na łączną kwotę 84.800,00  zł. Organizacje pozarządowe w swoim imieniu złożyły 11 wniosków, 3 wnioski zostały złożone przez grupy nieformalne oraz 1 wniosek w ramach Inicjatyw DL.

6 wniosków zostało złożonych w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” dotyczącej wsparcia organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej. Decyzja o tym, które wnioski zostaną dofinansowane, zostanie podjęta przez Lokalną Komisję Grantową na posiedzeniu w dniu 21 czerwca. Kwota przewidziana na dotacje w 2022 roku wynosi 55.000,00 zł.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie, zostaną poinformowani o tym telefonicznie lub mailowo. Lista dofinansowanych wniosków pojawi się również na naszej stronie internetowej.

Bardzo dziękujemy za udział w spotkaniach szkoleniowo – informacyjnych oraz w konsultacjach indywidualnych. Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie projektów bardzo dziękujemy za aktywność i pomysłowość oraz chęć działania na rzecz dobra wspólnego na terenie Wrzosowej Krainy.

 

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  i Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Fundację Wrzosowa Kraina.

Lista wniosków zweryfikowanych w trakcie przeprowadzonej oceny formalnej i przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Lokalnego Konkursu  Grantowego „Działaj lokalnie” 2021:

Lista wniosków DL 2022

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.