Wyniki oceny formalnej w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu „Działaj Lokalnie 2021”

31 maja zakończył się nabór wniosków o dotacje w ramach XII Edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2021.

W trwającym od 1 maja naborze złożono 16 wniosków na łączną kwotę 93.214,20  zł. Organizacje pozarządowe w swoim imieniu złożyły 8 wniosków, natomiast 7 wniosków zostało złożonych przez grupy nieformalne oraz 1 wniosek w ramach Inicjatyw DL. Jeden wniosek nie przeszedł oceny formalnej i został odrzucony.

Wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej. Decyzja o tym, które wnioski zostaną dofinansowane, zostanie podjęta przez Lokalną Komisję Grantową na posiedzeniu w dniu 21 czerwca. Kwota przewidziana na dotacje w 2021 roku wynosi 55.000,00 zł.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie, zostaną poinformowani o tym telefonicznie lub mailowo. Lista dofinansowanych wniosków pojawi się również na naszej stronie internetowej.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie projektów bardzo dziękujemy za tak dużą aktywność i pomysłowość oraz chęć działania na rzecz dobra wspólnego na terenie Wrzosowej Krainy.

 

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  i Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Fundację Wrzosowa Kraina.

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.