Wyniki oceny formalnej ścieżki tematycznej „Działaj Lokalnie i ekologicznie”

31 maja zakończył się nabór wniosków o dotacje w ramach ścieżki tematycznej „Działaj Lokalnie i ekologicznie” realizowanej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Fundacją WWF Polska.

W trwającym od 1 maja naborze w ramach ścieżki tematycznej złożono 11 projektów na łączna kwotę 32.419,00 zł. Organizacje pozarządowe w swoim imieniu złożyły 6 wniosków, natomiast 4 wnioski zostały złożonych przez grupy nieformalne oraz 1 wniosek w ramach Inicjatyw DL. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną.

Wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej. Decyzja o tym, które wnioski zostaną dofinansowane, zostanie podjęta przez Lokalną Komisję Grantową na posiedzeniu w dniu 21 czerwca. Kwota przewidziana na dotacje w 2021 roku wynosi 15.000,00 zł. Pula może ulec zwiększeniu.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie, zostaną poinformowani o tym telefonicznie lub mailowo. Lista dofinansowanych wniosków pojawi się również na naszej stronie internetowej.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie projektów bardzo dziękujemy za tak dużą aktywność i pomysłowość oraz chęć działania na rzecz dobra wspólnego na terenie Wrzosowej Krainy.

Odwiedź witrynę

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  i Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Fundację Wrzosowa Kraina.

 

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.