Uwaga Beneficjenci!
Przypominamy, że załączniki do wniosku o przyznanie pomocy może potwierdzać za zgodność pracownik LGD. Prosimy o dostarczenie dokumentów z wyprzedzeniem.