ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Przedsiębiorcy

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, ZUS wprowadził
dla przedsiębiorców specjalne ulgi w postaci możliwości:

  • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek ZUS za okres od lutego do kwietnia 2020r.
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zwartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020r. i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

 

  1.  aby skorzystać z wyżej wymienionych ulg, należy złożyć odpowiedni wniosek – wzory wniosków są udostępnione na stronie internetowej ZUS-u.
  2. wniosek można składać bezpośrednio w placówce ZUS do specjalnej skrzynki, elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych,
  3. osoby ubiegające się o daną ulgę, muszą uzasadnić swój wniosek.
  4. przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość powinni dołączyć do wniosku sprawozdanie finansowe za 2018 lub 2019 rok.
  5. ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis ( jeżeli przedsiębiorca otrzymał już w okresie 3 ostatnich lat pomoc publiczną de minimis w wielkości
    przekraczającej 200 tys. euro, to w takim wypadku ZUS nie udzieli ulgi).

 

W związku z zawartymi umowami z UMWD i złożonymi wnioskami dotacyjnymi w biurze LGD prosimy obserwować nasze strony i strony ministerstwa rolnictwa, a także ZUS . Na bieżąco będziemy starać informować o nowych uregulowaniach, ulgach i możliwościach ewentualnych odstępstw od umów. We wszelkich sprawach związanych z Państwa dotacjami prosimy kontakt z nami, w miarę możliwości będziemy starać się pomagać.