Szkolenie wyjazdowe dla Organów LGD Wrzosowa Kraina

Szkolenie wyjazdowe dla Organów LGD Wrzosowa Kraina

W dniach 09-10.09.2019r. w Hotelu Sudetia w Świeradowie zdroju odbyło się szkolenie zgodnie z planem szkoleń na rok 2021r. Tematem szkolenia były metody ewaluacji projektów i strategii jako wewnętrznych dokumentów organizacji.  Jest to dla nas niezwykle ważny temat z uwagi na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w oparciu o którą zarządzamy rozwojem naszego regionu.

Szkolenie prowadziła Pani Prezes – Barbara Sulma, która posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.