Uruchomiony został nowy konkurs, w którym można uzyskać dotację w wysokości aż do 500 000 złotych!

  • 6 strategicznych obszarów tematycznych,
  • dotacja do 500 000 zł (dotacja nie wyższa niż minimalny wkład własny wymagany przez instytucję organizującą konkurs),
  • brak określonego katalogu kosztów kwalifikowalnych,
  • dotacja na okres max. 36 miesięcy,
  • alokacja środków w 2019 roku: 1,8 mln zł,

Termin wniosków: do wtorku 8 października 2019 do godz. 12:00

Więcej informacji na stronie:
https://niw.gov.pl/start-priorytetu-1b-dotacje-na-wklad-wlasny-proo/