Spotkanie konsultacyjne w Brzegu Dolnym dotyczące programu współpracy

,,Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego UMWD i Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska na konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok” oraz na prelekcję dotyczącą nowych wzorów ofert na realizację zadań publicznych.

Spotkanie odbędzie się 27 sierpnia 2019r. (wtorek ), w godz. 13:00-15:30 w  Centrum Aktywności Obywatelskiej – Stacja Brzeg Dolny mieszczącym się w budynku PKP w Brzegu Dolnym, przy ul. ul. Towarowej 3.

Swój udział w spotkaniu można zgłaszać do 26 sierpnia br. na adres e-mailowy: stowarzyszeniepropago@gmail.com