Rusza nabór wniosków do programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Macie pomysł na działania lokalne? Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie? Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań? Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska?

🎯 Skorzystajcie z mikrodotacji/wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć!

 9 września 2019 roku startuje nabór wniosków do programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

🤝 Tworzycie grupę nieformalną, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
– chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

🤝 Tworzycie grupę samopomocową, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
– Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

🤝 Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:
– została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
– ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
– ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 25 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania)

💻Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

🎯 Kwota wnioskowanej mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie 1000 zł, a maksymalnie 5000 zł.

 Terminy naboru: 9-22 września 2019 roku.

👉 Jak złożyć wniosek?
– poprzez generator dostępny na stronach: www.maleinicjatywy.pl oraz www.generator.maleinicjatywy.pl

🏆 W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 17 młodych organizacji pozarządowych i 10 grup nieformalnych/samopomocowych z Dolnego Śląska.

🎯 Kwota alokacji wynosi 135 000 zł.

UWAGA – w naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 140, w tym:
– 70 dla młodych organizacji pozarządowych,
– 70 dla grup nieformalnych/samopomocowych.

🗓 Zwycięskie projekty będą realizowane od 25 października do 8 grudnia 2019 roku.

👉 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych “Umbrella” oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych “Tratwa” realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska dla i przez jego mieszkańców.

👉 Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego.

W razie pytań:

1. Wyślij e-mail na adres:
DFOP: dfmi@maleinicjatywy.pl
Fundacja Umbrella: dfmi@sektor3.wroclaw.pl
Stowarzyszenie Tratwa: maleinicjatywy@tratwa.org

2. Zadzwoń w godzinach od 9.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku):
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych: 699 858 391
Fundacja Umbrella: 733 444 172
Stowarzyszenie TRATWA: 798 631 005

3. Możemy się spotkać w jednym z biur Operatorów, ale prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu telefonicznie/mailowo.

DO POBRANIA:
Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw – Informacje