Projekt pt. ,,Zaplątani w sieci czterech kultur”

Wrzosowa-obrazek wyróżniający

Kultura w sieci to nowy program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury o wartości 60 mln zł, uruchomiony z inicjatywy wicepremiera, prof. Piotra Glińskiego, ze środków MKiDN w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Jego celem jest wsparcie instytucji kultury, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działającychw sektorze kultury oraz zwiększenie powszechnego dostępu do dóbr kultury za pośrednictwem Internetu.

Więcej informacji pod adresem: http://gokisgromadka.naszgok.pl/projekt-pt-zaplatanie-w-sieci-4-kultur-w-ramach-programu-kultura-w-sieci