Praca w zespole – bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn. “OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”

Praca w zespole – jak robić to efektywnie? Dla wielu z nas wydaje się być to prostą sprawą… Dopóki nie spotkamy się z zespołem różnych osobowości i charakterów

Jak zatem pracować zgodnie, tak, żeby była to dobra współpraca ze wspólnym zaangażowaniem?

Jak zrobić, by „wszyscy chcieli”?

Na te pytania znajdziecie odpowiedź podczas dwóch proponowanych przez nas szkoleń w ramach realizowanego projektu pn „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”:

  1. Efektywna współpraca w zespole – co zrobić by „wszyscy” chcieli? – 16.11.2022 r. (środa)

Ta jednodniowa przygoda edukacyjna pozwoli na rozwój i diagnozę kompetencji m.in. w zakresie:

– określenia głównych elementów współpracy w zespole i dokonania analizy własnego stylu kierowania zespołu,

– przeanalizowania słabych i mocnych stron efektywności swojego zespołu,

– świadomego kierowania procesem grupowym i wspierania pracy zespołu poprzez umiejętne wykorzystywanie ról grupowych,

– posługiwania się modelem rozwiązywania problemów grupowych.

  1. Komunikacja w zespole – jak budować zaangażowanie komunikując się z ludźmi? – 22.11.2022 r. (wtorek)

Ta jednodniowa przygoda edukacyjna pozwoli na rozwój i diagnozę kompetencji m.in. w zakresie:

– zwracania uwagi na siłę słów i znaczenia tego, co i jak mówią,

– nabycia umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas trudnych rozmów poprzez przełączanie go z poziomu emocji na merytoryczną i konstruktywną rozmowę,

– formułowania swoich opinii w opaci o fakty przy udzielaniu informacji zwrotnej,

– posługiwania się sprawdzonymi zasadami prowadzenia trudnych rozmów.

 

Podczas każdego szkolenia zapewniamy Państwu przerwy kawowe oraz przerwę obiadową, a także potrzebne materiały szkoleniowe i zaangażowanego, doświadczonego trenera  Szkolenie odbędzie się w Legnicy i potrwa cały dzień (osiem godzin od 8 do 16), a zakończy się certyfikatem potwierdzającym Waszą obecność oraz nabycie wiedzy.

Szkolenie jest przeznaczone m.in. dla przedstawicieli i przedstawicielek podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych tj. stowarzyszeń i fundacji z terenu powiatu legnickiego, lubińskiego, górowskiego, polkowickiego, głogowskiego i miasta Legnica.

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu/ach niezbędnym będzie wypełnienie oraz podpisanie Formularza zgłoszeniowego do projektu oraz Umowy szkoleniowo – doradczej nie później jednak niż w dzień rozpoczęcia pierwszego szkolenia.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Kontakt mailowy: paulina@lsio.org.pl  lub telefoniczny: 76 721 06 60