Ponowne rozpatrzenie protestów do Naboru nr 6/2017