Ponowne rozpatrzenie protestów do Naboru nr 3/2017