Podsumowanie realizacji projektu w Trzmielowie

„INTEGRACYJNE, KREATYWNE I AKTYWNE SOBOTY W TRZMIELOWIE” – Podsumowanie realizacji projektu

„Integracyjne, kreatywne i aktywne soboty w Trzmielowie” to projekt, którego celem była integracja i wzmocnienie więzi wśród społeczności lokalnej. Oferując atrakcyjny program animacyjno – edukacyjny staraliśmy się zachęcić mieszkańców naszej małej wsi do częstszego spotykania się ze sobą w czasie wolnym od obowiązków i prac domowych. Spotkania były okazją do wspólnej zabawy, czy też do zwykłych sąsiedzkich pogaduszek przy ognisku. W ramach realizacji zadania w miesiącach lipie i sierpień odbyły się: dwa pikniki integracyjne, trzy warsztaty rękodzielnicze oraz wycieczka do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej k/Dobkowa. Wszystkie wymienione działania mogliśmy zrealizować dzięki środkom pozyskanym z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Małych Grantów Dolnośląskich. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z funduszu sołeckiego oraz wsparcie w postaci nagród i słodkich upominków od osób prywatnych. Dziękujemy mieszkankom za pyszne domowe ciasto i wszystkim uczestnikom za obecność.

„Przyjaciele Trzmielowa” – grupa realizująca projekt.