Otwarty konkurs plastyczny ,,Bukiety 4 pór roku”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Otwartym KONKURSIE PLASTYCZNYM PN. ,,Bukiety 4 pór roku – kompozycje kwiatowe”

część I ,,Zima”, część II ,,Wiosna”, część III ,,Lato”, część IV ,,Jesień”

Regulamin

  1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce, ul. Szkolna 9, 59 – 706 Gromadka tel. (075) 738 23 48, gokibgromadka@gokibgromadka.pl

  1. Cele:

Rozwijanie aktywności twórczej oraz poszerzenie umiejętności plastycznych.

  1. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

Konkurs Plastyczny jest adresowany do wszystkich chętnych, a interpretacja tematu jest dowolna. Dopuszczalne są tylko prace  przestrzenne przy wykorzystaniu dowolnej techniki i w dowolnym formacie. Typ konkursu indywidualny ( nie można nadsyłać prac zbiorowych)

Każda praca powinna być opatrzona metryczką identyfikacyjną zawierającą czytelne informacje: Tytuł pracy, Imię i nazwisko autora oraz wiek, Nazwę placówki, Adres i telefon kontaktowy placówki, e-mail, Imię i nazwisko opiekuna,

 

4.Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace  części I, należy przesłać do dnia 9 grudnia 2022r, na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce, ul. Szkolna 9, 59 – 706 Gromadka

Prace części II, należy przesłać do dnia 17 marca 2023 roku,

Prace części III, należy przesłać do dnia 12 maja 2023 roku,

Prace części IV, należy przesłać do dnia  22 września 2023 roku.

  1. Wyniki Konkursu:

Organizator powoła jury, które podczas oceny będzie brało pod uwagę: estetykę, samodzielność, poziom opanowania warsztatu w danej grupie wiekowej oraz interpretację tematu.

Komisja przyzna nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej grupie wiekowej. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:

Przedszkole, kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII-VIII, Szkoły Średnie, Dorośli.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane  na stronie internetowej organizatora : www.gokibgromadka@onet.pl

  1. Nagrody:

Prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, a Laureaci zostaną zawiadomieni telefonicznie. Rozdanie nagród  IV części  konkursu oraz nagród ,,Grand- Prix”  z czterech części konkursu  ,,Bukiety 4 pór roku – kompozycje kwiatowe” odbędzie się  w październiku 2023 roku w budynku GOKiB. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania i reprodukowania nagrodzonych prac w celach reklamowych i promocyjnych. Prace zostają u organizatora Konkursu.

Koordynator konkursu: Barbara Deberna,  e-mail: gokibgromadka@gokibgromadka.pl lub b.deberna@gokibgromadka.pl

Prosimy o dostarczanie prac wraz z załącznikiem zgody na publikację danych osobowych: