Nabór wniosków w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie”!

Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie 2022”.
Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” jest inicjatywą programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Ścieżka realizowana jest w oparciu o doświadczenia i zasoby wypracowane wspólnie z Fundacją WWF Polska.

Priorytetowo będą traktowane działania zmierzające do przeciwdziałania zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizujące społeczności lokalne i wykorzystujące ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym. W ramach działań powinien być promowany aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska m.in. poprzez edukację, dzięki czemu będzie możliwe budowanie zainteresowania tematami zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, ale również wśród przedstawicieli całej
społeczności lokalnej, do której należą ludzie w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach i zawodach.

Podstawą merytoryczną projektów są materiały opracowane przez Fundację WWF Polska, w tym nagranie webinarium:

oraz materiały edukacyjne udostępnione na stronie www.wwf.pl/edukacja-wwf .
Projekt można zaplanować w dwóch modelach A lub B.
TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ:  od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r., do godziny 23:59.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny na  www.system.dzialajlokalnie.pl oraz na www.wrzosowakraina.pl.
GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Bolesławiec [gm. wiejska], Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 3.000 zł dla jednego realizatora.
PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 15.000,00 zł

WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła
publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimalnie 2 m-ce będą mogły być realizowane od 1 września do 31 grudnia 2022 r.
KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje trwają do 31 sierpnia br.
WEBINARIA DLA WNIOSKODAWCÓW: Dla zainteresowanych złożeniem wniosku w ścieżce tematycznej odbędzie się webinarium szkoleniowo-informacyjne. Spotkanie jest bezpłatne, konieczna będzie wcześniejsza rejestracja.
Na spotkaniach zostaną omówione założenia i cele ścieżki tematycznej, charakter inicjatyw możliwych do zrealizowania oraz aspekty formalne i techniczne naboru dotyczącego ścieżki tematycznej.

Koordynator Programu Działaj Lokalnie: Marta Kucfir, e-mail: dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl, tel. 608 640 901
Ośrodek Dzialaj Lokalnie
Fundacja „Wrzosowa Kraina”
59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2
tel. 500 206 128, 76 818 45 41
www.wrzosowakraina.pl
Do pobrania:
Regulamin_Działaj Lokalnie i Ekologicznie_2022
Wniosek DLiE 2022

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.