NABÓR 35/2019 NI – UNIEWAŻNIONY

NABÓR 35/2019 NI – UNIEWAŻNIONY


Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” informuję, iż Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w związku z przeprowadzoną procedurą weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, stwierdził nieprawidłowość dotyczącą ustalenia limitu środków w Naborze nr 35/2019NI dla Przedsięwzięcia I „Wrzosowa Kraina- Miejsce Odpoczynku”( pismo z dnia 31.03.2020R. o sygnaturze 00005-6933-UM0110005/15).

W związku z powyższym Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” informuje
o unieważnieniu całego Naboru 35/2019 NI.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.