Lokalny Konkurs Grantowy w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie” został rozstrzygnięty!

Lokalny Konkurs Grantowy w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie” został rozstrzygnięty!

Lokalna Komisja Grantowa dokonała oceny merytorycznej wniosków w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie” realizowanej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Fundacją WWF Polska.

W skład 5 osobowej Lokalnej Komisji Grantowej wchodziły osoby aktywne społecznie i zawodowo z obszaru działania Fundacji Wrzosowa Kraina, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, mediów i biznesu. Komisja obradowała w następującym składzie:

  1. Anna Marzec – przedstawicielka organizacji  pozarządowych
  2. Anna Graf – przedstawicielka sektora publicznego
  3. Krzysztof Szustka – przedstawiciel sektora biznesu
  4. Anna Banaszek  – przedstawicielka mediów
  5. Marek Cieślak – przedstawiciel organizacji  pozarządowych

W ramach ścieżki tematycznej zostało złożonych 11 wniosków. Wszystkie bardzo ciekawe, różnorodne i atrakcyjne pod względem zaplanowanych działań ekologicznych. Komisja miała bardzo trudne zadanie, aby wybrać wnioski, które zmieszczą się w początkowo zaplanowanej puli środków w wysokości 15.000,00 zł. Zarząd Fundacji podjął decyzję o zwiększeniu kwoty o dodatkowe 5.000,00 zł, tym samym Komisja wybrała do realizacji 8 wniosków na łączną sumę 20.000,00 zł. 4 projekty będą realizowane przez grupy nieformalne, 3 projekty przez organizacje pozarządowe w swoim imieniu oraz 1 projekt w ramach Inicjatyw DL.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych projektów w ramach Programu wraz z liczbą punktów oraz kwotą przyznanej dotacji. Wybranym grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów przy realizacji projektów oraz wiele pozytywnej energii.

Z grantobiorcami skontaktujemy się mailowo i/lub telefonicznie, by przesłać szczegóły dotyczące dalszych procedur związanych z podpisaniem umów dotacji.

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za złożenie wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie” , a także zachęcamy do śledzenia serwisu www.wrzosowakraina.pl oraz www.facebook.com/WrzosowaKraina/.

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

 

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.