Lokalny Konkurs Grantowy w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie” został rozstrzygnięty!

Lokalna Komisja Grantowa 13 września dokonała oceny merytorycznej wniosków w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie” realizowanej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
W skład 5 osobowej Lokalnej Komisji Grantowej wchodziły osoby aktywne społecznie i zawodowo z obszaru działania Fundacji Wrzosowa Kraina, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, mediów i biznesu. Komisja na posiedzeniu on-line na platformie zoom obradowała w
następującym składzie:
1. Anna Graf – przedstawicielka sektora publicznego
2. Krzysztof Szustka – przedstawiciel sektora biznesu
3. Anna Banaszek – przedstawicielka mediów
4. Sławomir Tęcza – przedstawiciel sektora publicznego
5. Anita Mielnik – przedstawicielka organizacji pozarządowych
W ramach ścieżki tematycznej zostało złożonych 6 wniosków. Wszystkie bardzo ciekawe i atrakcyjne pod względem zaplanowanych działań ekologicznych. Jeden wniosek został wycofany. 3 projekty będą realizowane przez grupy nieformalne, a 2 projekty przez organizacje pozarządowe w swoim imieniu.
Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych projektów w ramach Programu wraz z liczbą punktów oraz kwotą przyznanej dotacji. Wybranym grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów przy realizacji projektów oraz wiele pozytywnej energii.
Z grantobiorcami skontaktujemy się mailowo i/lub telefonicznie, by przesłać szczegóły dotyczące dalszych procedur związanych z podpisaniem umów dotacji.
Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za złożenie wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie” , a także zachęcamy do śledzenia serwisu www.wrzosowakraina.pl oraz www.facebook.com/WrzosowaKraina/ .
Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce.

Notatka z prac komisji