Lokalny Konkurs Grantowy  „Działaj Lokalnie XII” 2021 został rozstrzygnięty!

Lokalny Konkurs Grantowy  „Działaj Lokalnie XII” 2021 został rozstrzygnięty!

Granty we Wrzosowej Krainie zostały przyznane po raz dziewiąty. Lokalna Komisja Grantowa dokonała oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach XII Edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2021.

W skład 5 osobowej Lokalnej Komisji Grantowej wchodziły osoby aktywne zawodowo i społecznie z obszaru działania Fundacji Wrzosowa Kraina, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, mediów i biznesu. Komisja obradowała w następującym składzie:

  1. Anna Marzec – przedstawicielka organizacji  pozarządowych
  2. Anna Graf – przedstawicielka sektora publicznego
  3. Krzysztof Szustka – przedstawiciel sektora biznesu
  4. Anna Banaszek  – przedstawicielka mediów
  5. Marek Cieślak – przedstawiciel organizacji  pozarządowych

W ramach głównego konkursu Komisja do realizacji wybrała 10 wniosków na łączną sumę 57.000,00 zł. W tej edycji 2  projekty będą realizowane przez grupy nieformalne, 6 projektów przez organizacje pozarządowe w swoim imieniu oraz 2 projekty w ramach Inicjatyw DL.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych projektów w ramach Programu wraz z liczbą punktów oraz kwotą przyznanej dotacji. Wybranym grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów przy realizacji projektów oraz wiele pozytywnej energii.

Z grantobiorcami skontaktujemy się mailowo i/lub telefonicznie, by przesłać szczegóły dotyczące dalszych procedur związanych z podpisaniem umów dotacji.

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za złożenie wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a także zachęcamy do śledzenia serwisu www.wrzosowakraina.pl oraz www.facebook.com/WrzosowaKraina/.

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 

 

 

 

 

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.