Lokalny Konkurs Grantowy  „Działaj Lokalnie 2024” został rozstrzygnięty!

Lokalny Konkurs Grantowy  „Działaj Lokalnie 2024” został rozstrzygnięty!

 

Granty we Wrzosowej Krainie zostały przyznane po raz dwunasty. Lokalna Komisja Grantowa  na posiedzeniu w dniu 28 maja br. dokonała oceny merytorycznej wniosków złożonych w Generatorze Społecznym w ramach kolejnej edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2024 roku.

W skład 5 osobowej Lokalnej Komisji Grantowej wchodziły osoby aktywne zawodowo i społecznie z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, mediów i biznesu. Komisja obradowała w następującym składzie: Anna Graf, Elżbieta Kowalczuk, Marek Cieślak, Anetta Kamińska oraz Anna Banaszek.

W ramach konkursu Komisja do realizacji wybrała 14 wniosków na łączną sumę 60.000,00 zł. W tej edycji 3  projekty będą realizowane przez grupy nieformalne, 3 przez Inicjatywę DL natomiast aż 8 projektów przez organizacje pozarządowe w swoim imieniu.

6 wniosków będzie realizowanych w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i ekologicznie” natomiast 1 wniosek będzie realizowany w odniesieniu do ścieżki „Jubileusz wolnej Polaki”  w ramach 20 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych projektów w ramach Programu wraz z liczbą punktów oraz kwotą przyznanej dotacji. Dziękujemy za cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki konkursu. Wybranym grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów przy realizacji projektów oraz wiele pozytywnej energii.

Z grantobiorcami skontaktujemy się mailowo i/lub telefonicznie, by przesłać szczegóły dotyczące dalszych procedur związanych z podpisaniem umów dotacji.

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za złożenie wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a także zachęcamy do śledzenia serwisu www.wrzosowakraina.pl oraz www.facebook.com/WrzosowaKraina/.

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.