Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” 2023 został rozstrzygnięty!

Granty we Wrzosowej Krainie zostały przyznane po raz jedenasty.

Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 22 maja br. dokonała oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach kolejnej edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2023.
W trwającym od 1 kwietnia do 30 kwietnia naborze złożono 17 wniosków na łączną kwotę 97.920,00 zł. Organizacje pozarządowe w swoim imieniu złożyły 12 wniosków, 3 wnioski zostały złożone przez grupy nieformalne oraz 2 wnioski w ramach Inicjatyw DL. Wszystkie wnioski przeszły pozytywna ocenę formalną.
W skład 5 osobowej Lokalnej Komisji Grantowej wchodziły osoby aktywne zawodowo i społecznie z obszaru działania Fundacji Wrzosowa Kraina, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, mediów i biznesu. Komisja obradowała w następującym składzie:
1. Anna Graf – przedstawicielka sektora publicznego
2. Anna Banaszek – przedstawicielka mediów
3. Krzysztof Szustka – przedstawiciel sektora biznesu
4. Marek Cieślak – przedstawiciel organizacji pozarządowych
5. Karolina Siodła – przedstawicielka organizacji pozarządowych
W ramach głównego konkursu Komisja do realizacji wybrała 11 wniosków na łączną sumę 60.000,00 zł. W tej edycji 3 projekty będą realizowane przez grupy nieformalne, 7 projektów przez organizacje pozarządowe w swoim imieniu oraz 1 projekt w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie.
2 złożone projekty będą realizowane w ramach ścieżki specjalnej „Działaj ekologicznie”.
Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych projektów w ramach Programu wraz z liczbą punktów oraz kwotą przyznanej dotacji. Wybranym grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów przy realizacji projektów oraz wiele pozytywnej energii.
Z grantobiorcami skontaktujemy się mailowo i/lub telefonicznie, by przesłać szczegóły dotyczące dalszych procedur związanych z podpisaniem umów dotacji.
Uroczyste podpisanie umów odbędzie się 19 czerwca w Chocianowie.
Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za złożenie wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a także zachęcamy do śledzenia serwisu
www.wrzosowakraina.pl oraz www.facebook.com/WrzosowaKraina/ .

LISTY RANKINGOWE DO POBRANIA:

Lista wniosków DL 2023 dofinansowane

Lista wniosków DL 2023 niedofinanowane

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina.

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.