Konkurs “Opowiedz..” na reportaż filmowy z projektu Działaj Lokalnie

Wrzosowa-obrazek wyróżniający

Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Wrzosowa Kraina” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny etap Konkursu „Opowiedz…” 2021 w ramach Programu Działaj Lokalnie XII.

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Programu.

Prace powstałe w ramach Konkursu powinny spełniać funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Chcemy, aby autorzy prac skupili się zarówno na formie, jak i na treści prac. Zależy nam na zachowaniu perspektywy sukcesu. Za pomocą twórczych środków wyrazu realizatorzy projektów „Działaj Lokalnie” powinni pokazać swoje fantastyczne inicjatywy i ich wspaniałe rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach w wyniku ich aktywności. „Opowiedz… i zrób wrażenie!” to motto przyświecające Konkursowi.

Konkurs adresowany jest do wszystkich grantobiorców ODL, którzy uczestniczą w XI Edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2021 roku.

Prace zgłaszane do Konkursu mogą mieć jedną z dwóch form:

  1. Reportaż multimedialny, nie dłuższy niż 2,5 minuty
  2. Krótki film, nie dłuższy niż 2,5 minuty.

Praca konkursowa powinna wpisywać się w jedną z następujących kategorii:

KATEGORIA 1: CZŁOWIEK. W tej kategorii powinny znaleźć się prace, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej społeczności, w której realizowane były działania. Prace mogą opowiadać o lokalnych liderach, ale też o uczestnikach projektu.

KATEGORIA 2: MIEJSCE. Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście – efekt. Warto, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi. Prace zgłoszone w tej kategorii mogą również odnosić się do poczucia tożsamości lokalnej i historii „małych ojczyzn”.

KATEGORIA 3: MOTYW. Kategoria ta daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby prace w tej kategorii pokazały taki motyw, który połączył ludzi.

KATEGORIA 4: FILMOWY PRODUKT PROJEKTU. Kategoria ta została stworzona z myślą o grantobiorcach, którzy jako cel swojego projektu „Działaj Lokalnie” obrali nakręcenie teledysku (np. do własnej piosenki), filmu krótkometrażowego, filmu edukacyjnego, animowanego, filmu promującego miejscowość itp. W tej kategorii mogą być zgłaszane prace, które są produktem projektu, a nie (jak w pozostałych kategoriach) opowiadają o zmianie, jaka zaszła wskutek projektu.

Praca zgłaszana do Konkursu musi być opublikowana w otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. Youtube, Vimeo, Facebook, itp.). Dostęp do zgłaszanej pracy musi być powszechny dla każdego użytkownika Internetu. Prace zgłoszone na płytach CD i innych nośnikach, jak również w postaci załączników do e-maili nie będą przyjmowane. Prace, które nie spełniają wymienionych parametrów mogą zostać odrzucone z przyczyn formalnych.

Jednocześnie, zgłaszana praca, opublikowana w otwartym serwisie internetowym, obowiązkowo musi:

  1. być opatrzona krótkim opisem w serwisie (do 1000 znaków ze spacjami), oddającym najważniejsze założenia projektu, tożsamy opis należy zamieścić w karcie zgłoszenia do Konkursu;
  2. zawierać informację, w swojej treści jak i w opisie, o dofinansowaniu projektu ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
  3. być dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0, stosowne oświadczenie musi znaleźć się w opisie pracy lub ustawieniach otwartego serwisu internetowego: [Tytuł pracy] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0;
  4. Zawierać logo programu „Działaj Lokalnie” umieszczone na obowiązkowej planszy końcowej.

 

Nadesłanie prac na Konkurs (etap lokalny) przez grantobiorcę do ODL jest równoznaczne z:

  1. oświadczeniem posiadania praw autorskich do nadesłanych prac,
  2. oświadczeniem posiadania zgody osób pojawiających się w pracy konkursowej na wykorzystywanie ich wizerunku w celach związanych z Konkursem,
  3. akceptacją Regulaminu Konkursu,
  4. wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika Konkursu w bazie danych ARFP i ich przetwarzanie w celach związanych z Konkursem.

 

Termin nadsyłania prac do 10 lutego 2022 r. Kartę należy wysłać na adres: Fundacja „Wrzosowa Kraina” ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2, 59-140 Chocianów lub skan podpisanej karty na adres dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl.

Zachęcamy do składania prac konkursowych.

Wszelkie pomocne materiały znajdziecie ➡️http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/konkurs-opowiedz/

Organizacja konkursu „Opowiedz” 2021 jest dofinansowany ze środków

 Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.