Konkurs „Działaj Lokalnie XI” 2020 rozstrzygnięty!

Konkurs „Działaj Lokalnie XI” 2020 rozstrzygnięty!


Lokalna Komisja Grantowa dokonała oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach XI Edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2020. Granty we Wrzosowej Krainie zostały przyznane po raz ósmy.

W skład 5 osobowej Lokalnej Komisji Grantowej wchodziły osoby aktywne zawodowo i społecznie z obszaru działania Fundacji Wrzosowa Kraina, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, mediów i biznesu. Komisja obradowała w następującym składzie:

  1. Anetta Kamińska – przedstawicielka organizacji  pozarządowych
  2. Anna Graf – przedstawicielka sektora publicznego
  3. Krzysztof Szustka – przedstawiciel sektora biznesu
  4. Anna Banaszek  – przedstawicielka mediów
  5. Anita Mielnik – przedstawiciel organizacji  pozarządowych

Komisja do realizacji wybrała 11 wniosków na łączną sumę 55.000,00 zł. W tej edycji aż 6 projektów będzie realizowanych przez grupy nieformalne, 4 projekty przez organizacje pozarządowe w swoim imieniu oraz 1 projekt w ramach Inicjatyw DL. Wybrane projekty przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii z zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i obowiązujących obostrzeń.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych projektów w ramach Programu wraz z liczbą punktów oraz kwotą przyznanej dotacji. Wybranym grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów przy realizacji projektów oraz wiele pozytywnej energii.

Z grantobiorcami skontaktujemy się mailowo i/lub telefonicznie, by przesłać szczegóły dotyczące dalszych procedur związanych z podpisaniem umów dotacji.

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za złożenie wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie” XI, a także zachęcamy do śledzenia serwisu www.wrzosowakraina.pl oraz www.facebook.com/WrzosowaKraina/.

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

DO POBRANIA: