Konkurs Działaj Lokalnie XI 2019 rozstrzygnięty!

Konkurs Działaj Lokalnie XI 2019 rozstrzygnięty!


7 czerwca br. w Chocianowie odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej oceniającej wnioski złożone w ramach XI Edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2019. Granty we Wrzosowej Krainie zostały przyznane po raz siódmy.

W skład 5 osobowej Lokalnej Komisji Grantowej wchodziły osoby aktywne zawodowo i społecznie z obszaru działania Fundacji Wrzosowa Kraina, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego i biznesu. Komisja obradowała w następującym składzie:

  1. Anetta Kamińska – przedstawicielka organizacji pozarządowych
  2. Łukasz Golinczak – przedstawiciel sektora biznesu
  3. Anna Graf – przedstawicielka sektora publicznego
  4. Anna Banaszek – przedstawicielka mediów
  5. Krzysztof Szustka – przedstawiciel organizacji pozarządowych

Komisja do realizacji wybrała 17 wniosków na łączną sumę 55.000,00 zł, w tym 4 wnioski w ramach ścieżki tematycznej Aktywna Wrzosowa Kraina. 11 projektów będzie realizowanych przez organizacje pozarządowe w swoim imieniu, 4 projekty przez grupy nieformalne oraz 2 projekty w ramach Inicjatyw DL.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych projektów w ramach Programu wraz z liczbą punktów oraz kwotą przyznanej dotacji. Wybranym grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów przy realizacji projektów oraz wiele pozytywnej energii.

Z grantobiorcami skontaktujemy się mailowo i/lub telefonicznie, by przesłać szczegóły dotyczące dalszych procedur związanych z podpisaniem umów dotacji.

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za złożenie wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie” XI, a także zachęcamy do śledzenia serwisu www.wrzosowakraina.pl oraz www.facebook.com/WrzosowaKraina/.

DO POBRANIA: