Koniec naboru wniosków w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu Działaj Lokalnie

Koniec naboru wniosków w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu Działaj Lokalnie


W dniu 27 maja zakończył się nabór wniosków o dotacje w ramach XI Edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2019. W trwającym od 15 kwietnia naborze złożono 22 wnioski na łączną kwotę 105.379,85 zł. Organizacje pozarządowe w swoim imieniu złożyły 15 wniosków, natomiast 5 wniosków zostało złożonych przez grupy nieformalne oraz 2 wnioski w ramach Inicjatyw DL.

6 wniosków zostało złożonych w ramach ścieżki tematycznej Aktywna Wrzosowa na łączną kwotę 28.946,00 zł.

Ocenę formalną pozytywnie przeszły wszystkie złożone wnioski. Decyzja o tym, które wnioski zostaną dofinansowane, zapadnie w dniu 7 czerwca br. na posiedzeniu Lokalnej Komisji Grantowej. Kwota przewidziana na dotacje w 2019 r. wynosi 55 000,00 zł.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie, zostaną poinformowani o tym telefonicznie lub mailowo. Lista dofinansowanych wniosków pojawi się również na naszej stronie internetowej.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie projektów bardzo dziękujemy za tak dużą aktywność i pomysłowość oraz chęć działania na rzecz dobra wspólnego na terenie Wrzosowej Krainy.

DO POBRANIA: