Koniec naboru wniosków w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu “Działaj Lokalnie”

Koniec naboru wniosków w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Programu “Działaj Lokalnie”


W dniu 20 czerwca zakończył się nabór wniosków o dotacje w ramach XI Edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2020. W trwającym od 20 maja naborze złożono 16 wniosków na łączną kwotę 94.698,00 zł. Organizacje pozarządowe w swoim imieniu złożyły 8 wniosków, natomiast 7 wniosków zostało złożonych przez grupy nieformalne oraz 1 wniosek w ramach Inicjatyw DL.

Ocenę formalną pozytywnie przeszły wszystkie złożone wnioski. Decyzja o tym, które wnioski zostaną dofinansowane, zostanie podjęta przez Lokalną Komisję Grantową w dniu 25 czerwca br. na posiedzeniu Kwota przewidziana na dotacje w 2020 r. wynosi 55.000,00 zł.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie, zostaną poinformowani o tym telefonicznie lub mailowo. Lista dofinansowanych wniosków pojawi się również na naszej stronie internetowej.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie projektów bardzo dziękujemy za tak dużą aktywność i pomysłowość oraz chęć działania na rzecz dobra wspólnego na terenie Wrzosowej Krainy.

DO POBRANIA: