Informacja dla Beneficjentów – Nowelizacje przepisów.

Wrzosowa-obrazek wyróżniający

Informacja dla Beneficjentów – Nowelizacje przepisów.

Prezentacja zmian przepisów w19.2 oraz 19.3