Informacja dla Beneficjentów – Nowelizacje przepisów.

Informacja dla Beneficjentów – Nowelizacje przepisów.

Prezentacja zmian przepisów w19.2 oraz 19.3