Gmina Chojnów – spotkanie warsztatowe z tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Wrzosowej Krainy na lata 2021-2027!

W dniu 21.06.2022r odbyło się spotkanie warsztatowe z tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Wrzosowej Krainy na lata 2021-2027 w Gminie Chojnów!!

Trwa cykl spotkań warsztatowych z tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Wrzosowej Krainy na lata 2021-2027!  Kolejne spotkanie dla mieszkańców gminy Chojnów już za nami! Odbyło się ono 21.06.2022r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Chojnów, przy ulicy Fabrycznej 1, 59-225 Chojnów

Na spotkaniu poruszane były tematy opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 dla obszaru objętego działaniami tj. 8 gmin: Chocianów, Chojnów, Lubin, Bolesławiec, Przemków, Gromadka, Miłkowice, Kunice oraz jednego miasta: Chojnów.

Przedstawione zostało, że Lokalna Strategia Rozwoju zostanie wypracowana w oparciu o szerokie partnerstwo lokalne. Model ten określa się mianem partycypacyjnego, polegającego na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego szerokiej grupy lokalnych liderów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców. Bezpośrednią pracę przygotowania LSR wykona zespół redakcyjny. W pracę tego zespołu zaangażowani zostaną członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu LGD oraz zespół roboczy ds. LSR.

Kolejnym ważnym zadaniem uczestników warsztatu była identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń danego obszaru, tzw. analiza SWOT.

 

 

Znajdź najlepsze oferty na produkty do Twojego ogrodu i aktywnego wypoczynku z Dziennik Kody Rabatowe. Wykorzystaj ekskluzywne zniżki, aby cieszyć się pięknem natury i jakością spędzanego czasu na świeżym powietrzu.