Dni Ekonomii Społecznej

W dniu 21.11.2019r. w Starostwie Powiatowym w Polkowicach odbyły się Dni Ekonomii Społecznej Powiatu Polkowickiego. Zgodnie z programem odbyły się trzy panele o następującej tematyce:

Panel 1 ,,Regranting – współpraca między podmiotami ekonomii społecznej a JST.”
Panel 2 ,,Przedsiębiorstwa społeczne – rodzaje, funkcje, rola, współpraca z JST.”
Panel 3 ,,Tworzenie wniosków i pozyskiwanie środków zew. przez podmioty ekonomii społecznej”
Dziękujemy wszystkim gościom za tak liczne przybycie i uczestnictwo w szkoleniu.