Zobowiązania Beneficjenta

Opublikowano: piątek, 27, lipiec 2018 06:05
Odsłony: 650

Informujemy wszystkich Beneficjentów, którzy zawarli umowy o przyznanie pomocy o konieczności wywiązania się z obowiązku jakim jest informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki: