Niezbędnik Beneficjenta

Opublikowano: środa, 05, październik 2016 17:53
Odsłony: 2812

Numer identyfikacyjny

Każdy podmiot chcący ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach Leadera musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek we właściwym Biurze Powiatowym ARIMR.

 

W sytuacji, gdy podmiot na dzień składania wniosku nie posiada jeszcze numeru identyfikacyjnego, wraz z wnioskiem musi dostarczyć Wniosek o wpis do ewidencji producentów (EP) lub jego kopię. Decyzję o wpisie do ewidencji producentów należy dostarczyć do dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.

 

Powiatowe Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:


 

Wniosek o wpis do ewidencji producentów dostępny jest na stronie

 

Do pobrania: