Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Spotkania ze społecznością lokalną na obszarze Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina za nami

 Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” zorganizowało spotkanie ze społecznością lokalną w:

Gminie Chocianów 17.09.2015r. godz. 10:00 – 14:00

w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów przy ul. Ratuszowej 10, sala posiedzeń - pok. nr 16

Gminie Lubin 17.09.2015r. godz. 16:00 – 20:00

w miejscowości Obora w Świetlicy Wiejskiej ul. Tulipanowa 2

Gminie Kunice 23.09.2015r. godz. 10:00 – 14:00

w Urzędzie Gminy Kunice ul. Gwarna 1, Sala Konferencyjna

Gminie Chojnów 25.09.2015r. godz. 9:30 – 13:30

w Urzędzie Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, Sala Posiedzeń pok. Nr 6

Gminie Gromadka 28.09.2015r. godz. 9:00 – 13:00

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Gromadce ul. Szkolna 9

Gminie Przemków 01.10.2015r. godz. 10:00 – 14:00

w Urzędzie Miejskim w Przemkowie ul. Plac Wolności 25, Sala Konferencyjna pok. Nr 27

Gminie Bolesławiec 05.10.2015r. godz. 10:00 – 14:00

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kruszynie ul. Kasztanowa 1B

Gminie Miłkowice 08.10.2015r. godz. 10:00 – 14:00

w Świetlicy Wiejskiej w Miłkowicach

Miasto Chojnów 12.10.2015r. godz. 10:00 - 14:00

w Domu Shrama w Chojnowie ul. Rynek 20

W Spotkaniach konsultacyjnych wzięli udział przedstawiciele wszystkich sektorów tj.(społeczny /gospodarczy/publiczny/mieszkańcy).Uczestnicy spotkań zostali poinformowani o współfinansowaniu działania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Na spotkaniu zaprezentowane zostały Gminy wchodzące w skład LGD, a następnie poprowadzono warsztaty konsultacyjne z wykorzystaniem aktywnych, angażujących technik umożliwiających identyfikację mocnych i słabych stron obszaru LGD oraz szans i zagrożeń oraz celów LSR. Ponadto wśród uczestników spotkań została przeprowadzona ankietyzacja w celu poznania mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, a także wstępnej identyfikacji celów i zarysów przedsięwzięć.

 

Do pobrania:

 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ