Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj387
W tym tygodniu7173
Razem4656976
Powered by CoalaWeb

Rusza „Kuźnia III Sektora”


Wrzosowa Kraina zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów grup formalnych i nieformalnych, osoby chcące działać w szeregach stowarzyszeń wiejskich z terenu gmin Bolesławiec, Chojnów, Chocianów, Gromadka, Lubin, Przemków do udziału w projekcie edukacyjnym Kuźnia III sektora”. Do projektu zostaną zaproszeni również przedstawiciele urzędów Gmin zajmujący się sprawami organizacji pozarządowych. Całe zadanie jest realizowane w okresie od 1 czerwca 2009 – 31 grudnia 2009.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Biurze Wsparcia Organizacji Pozarządowych Wrzosowej Krainy „Kuźnia III Sektora” Chocianów, ul. Kościuszki 25, Tel. 076 8185006 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Kuźnia III Sektora”. Osoba do kontaktu Edyta Rząsa.

Projekt „Kuźnia III sektora” jest ofertą dla istniejących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, liderów oraz samorządów -pracowników urzędów gmin, którzy zajmują się sprawami NGO. „Kuźnia III sektora” jest serią inicjatyw skierowanych i realizowanych dla w/w interesariuszy z 6 gmin wiejskich i miejsko- wiejskich terenu wschodniej części Borów Dolnośląskich tj.: Chocianów, Przemków, Gromadka, Chojnów, Lubin i Bolesławiec. Projekt zakłada szkolenia dla w/w beneficjentów z zakresu tworzenia i rejestracji stowarzyszeń, zarządzania organizacją i tworzenia wniosków o dotacje, a także z zakresu budowania platformy współpracy pomiędzy NGO, a samorządem. Warsztaty będą odbywać w sposób cykliczny w okresie od września do listopada i zakończą się wręczeniem certyfikatu dla liderów stowarzyszeń wiejskich oraz trzydniową sesją wyjazdową pokazującą dobre praktyki ożywiania wsi i aktywność liderów wiejskich. Dodatkowo jednym z działań „Kuźni III Sektora” jest utworzenie biura wsparcia dla organizacji pozarządowych prowadzącego działalność doradczą, szkoleniową, informacyjną, organizującego dyżury ekspertów, a także udostępniającego sprzęt w postaci komputera z dostępem do Internetu, który będzie narzędziem do sprawniejszego ubiegania się małych stowarzyszeń o dotacje. W projekcie zaplanowano również konkurs na najlepszy projekt inicjatywy wiejskiej. Nagrodą w konkursie będzie wykonanie strony internetowej dla organizacji.


W projekcie zaplanowano niżej opisane działania:

Szkolenia i Warsztaty
W ramach projektu zostanie przeszkolonych 30 liderów wiejskich (dwie grupy po 15 osób) i członków organizacji pozarządowych oraz osób chcących rozpocząć działalność w III sektorze, a także 6 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego . Szkolenia zostaną przeprowadzone cyklicznie w okresie od września do listopada dwa razy w miesiącu. Biuro projektu przeprowadzi rekrutację na podstawie określonych kryteriów naboru, przygotuje ankiety zgłoszeniowe oraz roześle informację o szkoleniach. Do przeprowadzenia szkoleń zostanie zatrudnionych 3 moderatorów na umowę o dzieło lub zlecenie.
Łącznie odbędzie się 8 spotkań szkoleniowo - warsztatowych w wymiarze 40 godzin zegarowych, w dwóch cyklach szkoleniowych dla trzech grup, , tj :

I. 3 szkolenia dla członków nowo powstających organizacji:
Dla 15 osób, łącznie 12 godzin szkoleń

1. Zasady tworzenia i rejestracja stowarzyszeń (4 godziny)
2. Zarządzanie Stowarzyszeniem, prawne aspekty zarządzania organizacją ( prawa i obowiązki, podatki, sprawozdawczość, zasady nadawania statusu OPP itp.) (5 godzin)
3. Źródła finansowania „Od inicjatywy do projektu”, zarządzanie projektem (3 godziny)

II. 3 szkolenia dla członków, liderów istniejących i zarejestrowanych organizacji
Dla 15 osób, łącznie 18 godzin szkoleń

1. Zarządzanie Stowarzyszeniem, prawne aspekty zarządzania organizacją (prawa i obowiązki, podatki, sprawozdawczość, „Moja organizacja dla pożytku publicznego” zasady nadawania statusu OPP, itp.) (5 godzin)
2. Źródła finansowania „Od inicjatywy do projektu”, zarządzanie projektem, Tworzenie wniosków o dotację (8 godzin)
3. Budowanie zespołu (5 godzin)

III. 2 spotkania warsztatowe dla członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i pracowników samorządów, zajmujących się sprawami NGO-sów
Łącznie dla 36 osób, 10 godzin szkoleń
1. Zasady współpracy NGO i Samorządów – wypracowanie wspólnej polityki rozwoju dla regionu z wykorzystaniem zasobów wiejskich NGO-sów. (5 godzin)
2. Budowanie planów współpracy z udziałem NGO – badanie potrzeb i koordynacja działań (5 godzin)

Utworzenie Biura Wsparcia Organizacji Pozarządowych „Kuźnia III Sektora”
Przy Fundacji „Wrzosowa Kraina” w ramach projektu powstało biuro, które po zakończeniu zadania będzie kontynuować swoją działalność, pozyskując na swoje istnienie dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z osi 4 Leader, tak aby zachować ciągłość podjętych inicjatyw na rzecz wzrostu potencjału III sektora. Obsługa biura i organizacją pracy w biurze będzie prowadzona przez koordynatora projektu.
Biuro będzie prowadzić działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną, będzie organizować warsztaty, dyżury eksperdzkie w zakresie doradztwa i konsultacji, biuro będzie udostępniać biblioteczką z wydawnictwami dotyczącymi pracy NGO, a także komputer z dostępem do Internetu. Pracownik biura będzie pomagał w wypełnianiu i rejestracji wniosków o dotacje.
Biuro będzie czynne w poniedziałki w godzinach od 13.00 – 17.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 – 12.00, dodatkowo dwa razy w miesiącu w trakcie trwania projektu ( w poniedziałki ) będą sprawowane przez ekspertów konsultacje tematyczne z zakresu: prawa, pozyskiwania funduszy, zarządzania organizacją itp. W tym celu zostanie zatrudnionych trzech ekspertów. Biuro będzie również odpowiedzialne za pomoc w organizacji spotkań założycielskich i przygotowywania dokumentacji do rejestracji stowarzyszenia, tym grupom, które będą chciały założyć stowarzyszenie.

4. Organizacja Konkursu na najlepszy projekt opisujący inicjatywę wiejską (opis w formie wniosku o dotację)
Aby zainspirować i rozbudzić przedstawicieli NGO do podejmowania inicjatyw oddolnych, zostanie ogłoszony konkurs na najlepszy projekt opisujący inicjatywę wiejską. Opis będzie musiał być sporządzony w formie wniosku o dotację. W konkursie będą mogły wziąć udział stowarzyszenia, których reprezentanci będą uczestniczyć w szkoleniach. Złożone opisy posłużą ocenie poziomu wiedzy wyniesionej ze szkoleń ale i też ewaluacji całego zadania poprzez wydanie publikacji z opisami wszystkich projektów. Konkurs będzie ogłoszony na pierwszym warsztacie, a jego uczestnicy będę mieli za zadanie opisanie inicjatywy (nowej lub już istniejącej). Nagrodą za najlepiej opisaną inicjatywę będzie utworzenie strony WWW dla organizacji będącej autorem wniosku oraz pomoc w znalezieniu grantodawcy na realizację tego projektu. Wręczenie nagród odbędzie się podczas gali, na której uczestnicy szkoleń otrzymają również certyfikaty ukończenia szkoleń. W gali wezmą udział włodarze i przedstawiciele samorządów.

Wyjazd studyjny dla 20 osób biorących udział w szkoleniach – dwudniowa, weekendowa sesja wyjazdowa pokazującą dobre praktyki ożywiania wsi i aktywność liderów wiejskich oraz współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi. Wizyta studyjna zostanie zorganizowana na ternie województwa dolnośląskiego lub opolskiego i będzie obejmować zwiedzanie wioski tematycznej ukazującej aktywność społeczności wiejskiej, jej inicjatywy, które posłużyły do poprawy jakości życia w ich otoczeniu. Uczestnikami wyjazdu będą osoby biorące udział w spotkaniach szkoleniowo – warsztatowych, również pracownicy urzędów gmin.

Zadanie realizowane przez Fundację "Wrzosowa Kraina" ze wsparciem środów z Funduszu Incjatyw Obywatelskich.

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ