Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Lokalnej Organizacji Turystycznej Zagłębia Miedziowego

Opublikowano: wtorek, 04, wrzesień 2018 08:41
Odsłony: 506
Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Lokalnej Organizacji Turystycznej Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Chocianowie, ul. Żeromskiego 1 (KRS 00000414669) wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności.
Likwidatorzy Lokalnej Organizacji Turystycznej Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Chocianowie (KRS 00000414669) podają do publicznej wiadomości, że w dniu 22.06.2018 roku Walne Zebranie Członków LOT ZM podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 
Likwidatorami zostali wybrani Barbara Sulma i Mirosław Jankowski. Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 01.08.2018 roku (sygn. sprawy WR.IX NS-
REJ.KRS/019406/18/481).
 
W związku z powyższym likwidatorzy wzywają ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do dnia 14.09.2018 roku.
 
Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres korespondencyjny likwidatora Mirosława Jankowskiego: LSIO, ul. T. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica.