Relacja z warsztatu ewaluacyjno-refleksyjnego

Opublikowano: czwartek, 07, luty 2019 14:02
Odsłony: 312

W dn. 6 lutego 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej. Spotkanie zostało poprowadzone przez Pana Pawła Antoniewicza – trenera i szkoleniowca w firmie „Przestrzeń otwarta” oraz Panią Prezes Stowarzyszenia – Barbarę Sulmę. Do udziału w warsztacie zaproszono wybranych przedstawicieli kluczowych podmiotów i partnerów, bez których realizacja LSR nie byłaby możliwa, tj. członków organów LGD, partnerskie samorządy lokalne, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz pracowników biura. W spotkaniu trwającym od godz. 9.00 do 14.00 udział wzięło 15 osób.

Zgodnie z postanowieniami umowy ramowej, na LGD spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe wdrażanie LSR. Zarząd wraz z pracownikami biura LGD na co dzień zarządza procesem realizacji strategii i koordynuje działania tak, by efektywnie i poprawnie spożytkować przyznane środki. Proces wdrażania LSR podlega całorocznemu monitoringowi, na bieżąco gromadzone są dane dotyczące postępów w realizacji planów. Najważniejszą częścią tego procesu są ćwiczenia analityczno-refleksyjne, których celem jest bieżąca ocena procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Warsztat dotyczył podsumowania ostatniego okresu wdrażania Strategii i miał na celu dyskusję, wymianę spostrzeżeń i wniosków oraz konfrontację różnych grup interesantów LGD. Był też okazją do zgłoszenia uwag i postulatów zmian w planie wdrażania LSR. Wnioski z warsztatu refleksyjnego i ankiet pozwalają na pełną ewaluację, czyli podsumowanie etapów wdrażania LSR.

Dziękujemy za uczestnictwo i wspólną dyskusję wszystkim uczestnikom warsztatu!

ŁG

View the embedded image gallery online at:
https://wrzosowakraina.pl/lista-aktualnosci/odbylo-sie/1673-relacja-z-warsztatu-ewaluacyjno-refleksyjnego?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeIdd970e6b848