Spotkanie noworoczne liderów, animatorów i działaczy Wiosek Tematycznych

Opublikowano: poniedziałek, 28, styczeń 2019 06:21
Odsłony: 309
Dnia 22 stycznia we „Wrzosowej Krainie” odbyło się spotkanie noworoczne liderów, animatorów i działaczy z Wiosek Tematycznych, Punktów Ekomuzeów i Zagród Edukacyjnych Wrzosowej Krainy oraz podmioty zainteresowane podobnym działaniem w swojej miejscowości.
Spotkanie otworzyła Pani Prezes Stowarzyszenia LGD „Wrzosowej Krainy” Barbara Sulma oraz Prezes Stowarzyszenia „Calamita” Krzysztof Szustka.
Na spotkaniu podjęto omówienie spraw bieżących i efektów współpracy z LGD w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i turystycznych w poszczególnych wioskach. Ponadto dyskutowano nad wspólną ofertą edukacyjną na sezon 2019 i działaniami promocyjno-edukacyjnymi. Zaprezentowano również
aktualne oferty warsztatowe.
 
Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” dziękuje wszystkim animatorom, liderom i działaczom za przybycie.
ŁG