Lokalna Strategia Rozwoju oddana do oceny

Opublikowano: piątek, 13, listopad 2009 19:35
Odsłony: 4127

W dniu 13 stycznia Biuro LGD Wrzosowa Kraina złożyło wnioski do Urzędu Marszałkowskiego.

Wnioski dotyczą m.in :

- wyboru Wrzosowej Krainy do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

- dofinansowania funkcjonowania LGD, które obejmuje oprócz finansowania bieżącej działalności biura, aktywizację i nabywanie umiejętności przez mieszkanców Wrzosowej Krainy oraz promocję regionu,:

Zaplanowane na 2009 rok środki do pozyskania przez mieszkańców, w tym przez: podmioty gospodarcze, samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, na realizację działań zapisanych LSR mieszczą się w kwocie 2.246 834,40 zł. Natomiast limit środków na funkcjonowanie i aktywizację LGD wyniósł 273 000 w skali całego roku.

Przypomniamy, że fundusze te zostaną wykorzystane na obszarze objetym LSR tj. na terenach Gmin: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów, Gromadka, Lubin, Przemków. Zostaną one w szczególności przeznaczone na rozwój i aktywizację obszarów wiejskich w tym m.in. na:

- wsparcie rozwóju i tworzenia mikroprzedsiębiorstw
- róznicowanie w kieruku działalnosci nierolniczej
- odnowę wsi
- dofinansowanie małych inicjatyw wiejskich (tzw. Małe projekty do kwoty 25 000 zł)
- aktywizację i promocję

erz.